Category: Projekt-Vendime

“PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHKËMBIMIT ME KUSHT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TRUALL  NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT ARTUR SHEHU LIDHUR ME ZBATIMIN E PROJEKTIT “HAPSIRË E PARKIMIT 2 KATE NË SHËTIROREN BREGDETARE NGA FUSHAT E SPORTIT DREJT TUNELIT”, PJESË E PROJEKTIT VAZHDIM I LUNGOMARES, SEGMENTI  JUGOR NGA FUSHAT E SPORTIT DERI TE TUNELI”.

“PËR MIRATIMIN E KONTRATËS SË SHKËMBIMIT ME KUSHT TË PASURIVE TË PALUAJTSHME TRUALL NDËRMJET BASHKISË VLORË DHE SUBJEKTIT ARTUR SHEHU LIDHUR ME ZBATIMIN E PROJEKTIT “HAPSIRË E PARKIMIT 2 KATE NË SHËTIROREN BREGDETARE NGA FUSHAT E SPORTIT DREJT TUNELIT”, PJESË E PROJEKTIT VAZHDIM I LUNGOMARES, SEGMENTI JUGOR NGA FUSHAT E SPORTIT DERI TE TUNELI”.

SHKARKO DOKUMENTIN

PËR MIRATIMIN E  SUBVENCIONIT TË QIRASË, QË PËRFITOJNË FAMILJET DHE INDIVIDËT E PREKUR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME SUPERSTRADËN FIER -VLORË”, SIPAS VKM NR.254, DATË 09.05.2018

PËR MIRATIMIN E SUBVENCIONIT TË QIRASË, QË PËRFITOJNË FAMILJET DHE INDIVIDËT E PREKUR NGA ZBATIMI I PROJEKTIT “LIDHJA E RRUGËS TRANSBALLKANIKE ME SUPERSTRADËN FIER -VLORË”, SIPAS VKM NR.254, DATË 09.05.2018

Shkarko Dokumentin

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E ZNJ.FATBARDHA ALLUSHAJ NË DATËN 10.04.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

PËR MIRATIMIN E VLERËS FINANCIARE TË DËMEVE TË SHKAKTUARA NGA DJEGIA NË BANESËN E ZNJ.FATBARDHA ALLUSHAJ NË DATËN 10.04.2020, DHE SHPËRBLIMIN FINANCIAR NGA ANA E BASHKISË VLORË.

Shkarko Dokumentin