Kontakt

Bashkia Vlore

Sheshi “4 Heronjtë”
Vlore, 9400
Shqipëri