Regjistri i brendshëm i Peticioneve dhe Iniciativave qytetare

Regjistri i brendshëm i Peticioneve dhe Iniciativave qytetare – Bashkia Vlore                      
Nr.Kodi i regjistrimitCeshtjaGrupi që bëri Peticionin (OJF, Biznes, Rinia, Media, grupi komunitar, tjetër)Data e Regjistrimit në Protokollin e BashkisëDërgimi për mendim në Komisionin përkatës të Këshillit (Nr. prot të brendshëm)Eshtë mbajtur dëgjesë publike (sipas ligjit dhe rregullores) (data)Kaluar në Këshill për shqyrtim (data)Mbështetur nga Këshilli Po/JoZbatuar kërkesa e peticionit nga Ekzekutivi (Data)Raportimi në Këshill dhe tek grupi interesit (Datë)Publikimi në faqen e internetit të Bashkisë (Datë)
1P1Kalimi i kopshtit me dreke ne OrikumForumi i Pavarur i Grave Orikum15,06,2020Nr.38, Date:13.06.2020Te kaloj me buxhetin e 202115,06,2020
2P2Të mbrojmë Pyllin e SodësGrupi i O.J.F-ve Vlorë03.07.202007.07.2020Kaloj ne Keshillin e Bashkise ne 05.07.202005.07.2020
3P3Rregullimi i Infrastruktures te 7 PallatetBanor + OJF20.07.202024.08.202024.08.2020
4P4Sherbim PublikQytetar11.08.202024.08.202024.08.2020
5
6