Author: Platon Murati

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË DREJTORIA E BURIMEVE NJERËZORE SHPALLJE PËR LËVIZJE PARALELE DHE NGRITJE NE DETYRE (Drejtor në Drejtorinë e Bujqësisë dhe Mbrojtjes së Mjedisit) Në zbatim të nenit 26, të ligjit 152/2013...