Author: Platon Murati

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PERSONELI”

SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “SPECIALIST PERSONELI”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendeve të lira në pozicionin “Specialist Personeli” në Drejtorinë e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë me...

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST INVESTIMESH”

SHPALLJE E REZULTATEVE PËRFUNDIMTARE “SPECIALIST INVESTIMESH”

Në zbatim të ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, në përfundim të procedurave të konkurimit për plotësimin e vendit të lirë në pozicionin “Specialist investimesh” në Drejtorinë e Infrastrukturës dhe Investimeve Publike, Bashkia Vlorë,...