Author: Platon Murati

Njoftim për listen e verifikuar

Njoftim për listen e verifikuar

BASHKIA VLORE Njoftim për listen e verifikuar– Specialist “Inxhinier Ndertimi”   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II...

Njoftim për verifikimin paraprak

Njoftim për verifikimin paraprak

Njoftim për verifikimin paraprak – Specialist “Inxhinier Ndertimi”   Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit 22 të ligjit nr.152/2013 “Përnëpunësin civil” i ndryshuar dhe të Kreut II të VKM...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist per mbrojtjen e femijeve  në Drejtorinë e Ndihmes dhe Sherbimit social) Lloji i diplomës:“Shkenca sociale / juridike“ niveli minimal i diplomës “BACHELOR” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Inspektor i Borxhit në Drejtorinë e Të ArdhuraveVendore) Lloji i diplomës:“Shkenca ekonomike”, niveliminimal i diplomës “Master Shkencor“ Drejtoria e Burimeve Njerëzore të Bashkisë Vlorë në bazë të nenit...

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL

SHPALLJE PËR PRANIMIN NË SHËRBIMIN CIVIL (Specialist “Inxhinier Ndertimi” dhe Specialist “Arkitekt” në Drejtorinë e Urbanistikës) Lloji i diplomës “Inxhinieri Ndertimi” dhe “Arkitekturë”, niveli minimal i diplomës “Master Shkencor” Drejtoria e Burimeve Njerëzore të...