LIGJI-P-R-MBROJTJEN-NGA-ZJARRI-DHE-P-R-SHP-TIMIN-i-perditesuar-1