PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

NJOFTIM

PER SHPERNDARJEN E SHPERBLIMIT TE LINDJES

Celet fondi per shperndarjen e shperblimit te lindjes. Familjaret e femijeve ne kete liste duhet te paraqiten prane Zyrave te Qendres Ekonomike, Vlore deri me daten 25, mbas kesaj date do te publikohen emrat pasardhes ne varesi te fondit

Shkarko listen me 436 perfituesit pare

You may also like...