Vlore – 18c-III Harta e nënkategoritë të përdorimit të tokës të propozuara 10000 (Novosela-Bishani-akerni-aliban-fitore)

You may also like...