Vlore – 18f-I Harta e tipologjisë të ndertimeve 25000