Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore.

Prezantim para publikut te Raportit per Vleresimit Strategjik Mjedisit te Planit te Pergjithshem Vendor Bashkia Vlore.
Takimi ne daten 09 mars, ora rreth 12 e drekes.
Pjesemarres kryesisht OJQ te MJEDISIT.
Ju faleminderit!

You may also like...