Projektvendim, Ndihma ekonomike Ardhurat e Bashkise