Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve tetor – dhjetor