SHPALLJE E REZULTATEVE PARAPRAKE “Specialist I Kontabilitetit”

 zbatim ligjit Nr.152/2013 “Për nëpunësin civil” I ndryshuar, përfundim procedurave konkurimit për plotësimin e vendit lirë pozicioninSpecialist I KontabilitetitDrejtorinë e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit Bashkisë Vlorë me procedurën e pranimit shërbimin civil kategorinë ekzekutive, sipas parashikimeve nenit 22 ligjitKPP shpall fitues për këtë pozicion:

1. Oltiana Xhyheri           79 pikë

2. Lindita Muhametaj     72 pikë

Drejtoria e Burimeve Njerëzore

Bashkia Vlorë 

You may also like...