Per Autorizimin e Firmes se Kryetarit te Bashkise

REPUBLIKA E SHQIPËRISË BASHKIA VLORË Nr. 9987 prot.                                                                                                           Vlorë, 31.10.2017  URDHER I BRENDSHEM Nr. 205 date 1.10.2017  “Per Autorizimin e Firmes se Kryetarit te Bashkise” Lexo te plote