NJOFTIM PËR DËGJESAT PUBLIKE NË RAJONET 1 DHE 2

Degjesat publike ne rajonin 1 dt 22.09.2022 ora 10.00,dhe ne rajonin 2 dt 22.09.2022 ora 13.00.

You may also like...