NJOFTIM ZYRTAR PER PERFITUESIT E KREDISE QERSHOR 2020

NJOFTIM

 

Njoftohen familjet dhe individët e miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Vlorë Nr.43, datë 28.05.2020,të paraqiten pranë bankës për të vazhduar proçedurat e përfitimit të kredisë me kushte lehtësuese nga buxheti I shtetit.

Ministria e Financave dhe Ekonomisë ka bërë përzgjedhjen e bankave, që do të menaxhojnë projektin për kreditimin e familjeve që përftitojnë banesë me kosto të ulët nëpërmjet subvencionimit të interesave të kredisë nga buxheti I shtetit:

-Banka Raiffeisen

-Banka KombëtareTregtare

-Banka Intesa Sanpaolo

Çdo individ / familje mund ti drejtohet të treja bankave për të marrë ofertën që I përshtatet më mire kushteve të tij / saj a dhe më pas të vijojë me bankën që për zgjedh vetë.

Tabela me emrat e miratuar është si vijon :

 

Shiko Listen 

You may also like...