Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve korrik -shtator 2018 (1) (1)