Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019
Parametri Vlera
Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019
Pershkrimi
Dokumenti Kerkesa per informacion (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019
Shkarko Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Tetor- Nentor-Dhjetor ) 2019

You may also like...