Category: Kërkes për Informacion

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018

Detaje te Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars)2018 Parametri Vlera Emri Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion (Janar-Shkurt-Mars) 2018 Shkarko Regjistri i kerkesave per informacion Janar-Shkurt-Mars 2018

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – PRILL- QERSHOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – Prill- Qershor 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Prill- Maj- Qershor 2017 Shkarko REGJISTRI I...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR – MARS 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Janar- Shkurt- Mars2017 Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Tetor – Nentor – Dhjetor...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2017 Pershkrimi Dokumenti Kerkesa per informacion Korrik- Gusht-Shtator 2017.pdf Shkarko REGJISTRI I KERKESAVE...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – KORRIK- SHTATOR 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve korrik shtator.pdf Madhesia 191.38 kB...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – MARS – QERSHOR 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve mars qershor.pdf Madhesia...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – JANAR- MARS 2016 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve janar mars.pdf Madhesia 122.57 kB...

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015

REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015

Detaje te REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015 Parametri Vlera Emri REGJISTRI I KERKESAVE PER INFORMACION – TETOR – DHJETOR 2015 Pershkrimi Dokumenti Regjistri i kërkesave dhe përgjigjeve tetor – dhjetor.pdf...