Category: Projekte

Parku Kombëtar i Llogarasë

A e dini ku ndodhet Pisha Flamur në Parkun Kombëtar të Llogarasë? Do të donit të mësonit më shumë për pasuritë natyrore të këtij parku? Apo të ecni në shtigjet nga ku mund shihni pamje të mrekullueshme...

Rikonstruksioni i “Shkollёs sё Kuqe”

Kjo ёshtё qendra e fshatit  Dukat nё Vlorë , nё transformim si rrjedhojё e projektit tё PZHRSH-sё i cili fokusohet nё rehabilitimin e sheshit kryesor dhe rikonstruksionin e “Shkollёs sё Kuqe”, e cila do...

Zbatimi i Reformës së Ujit

Reforma e Uji mbushi një vit. Sot, është zhvilluar edhe Analiza e Performancës së Ujësjellës Kanalizime gjatë këtij aksioni. Gjithcka me inisiativën e Prefektit të Qarkut të Vlorës, Flamur Mamaj. Prefekti i Qarkut u...