Author: Jeton Puka

Prezantim Projekti SMENSWICT

Prezantim Projekti SMENSWICT

Bashkia Vlorë, me suportin e AULEDA – Agjencia e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Vlorë, organizoi ditën e premte, datë 25 qershor 2021, “prezantim publik – të projektit SMENSWICT”. Prezantimi u zhvillua online në platformën “Zoom”...

Great Sun Open Door Event

Great Sun Open Door Event

Ne kuader te Projektit GREAT SUN financuar nga Programi Nderkufitar IPA Greqi – Shqiperi, Bashkia Vlore si partnere ne kete projekt, organizoi sot aktivitetin e hapur per publikun me teme: “Eficenca Energjise dhe perdorimi...

Kick off SMENSWICT

Kick off SMENSWICT

U zhvillua sot KICK OFF Meeting i Projektit SMENSWICT, Projekt i financuar me fonde te Komunitetit Evropian, Programi INTERREG Greece- Albania 2014 -2020 Projekti qe po implementohet nga Bashkia Vlore dhe AULEDA – Agjencia...

EFFECTS

EFFECTS

INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME 2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED EFFECTS–  EFFective Planning of schools buildings for Environment and ClimaTe changeS Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit  – 3.2...

SUMO

SUMO

INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME 2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED SuMo –Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit –...

CoClean

CoClean

INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO PROGRAMME 2ND CALL FOR PROJECTS IPA II CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO – TARGETED Objektivi Specifik i Prioritetit te Programit – 3.2 Promovimi i praktikave dhe mjeteve inovative për të zvogëluar emetimin e...

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST – SuMo

INTERREG IPA CBC ITALY-ALBANIA-MONTENEGRO   CALL FOR EXPRESSION OF INTEREST Municipality of Vlore in the framework of the Project “Sustainable Mobility in the Port Cities of the Southern Adriatic Area”/ ACRONYM: SuMo”, co –financed...

SMENSWICT

SMENSWICT

SMENSWICT – Smart energy saving, energy upgrade and energy efficiency models in public buildings by using advanced Information and Communications Technology (ICT) and Building Management Systems    Partneret e Projektit LB (P1) CHAMBER OF...

i-Alarms

i-Alarms

i-ALARMS – Ionian-Adriatic earLy wARning Monitoring System Në një kohë të ndryshimeve globale, bota po përpiqet të përballet me kushtet e reja të jetës, të cilat lidhen ndjeshëm me ndryshimin e klimës dhe rreziqet...